Duikcentrum van de Ven | Jan Thiel | Curaçao

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN

 • De huurder is verantwoordelijk voor het in goede staat houden van de materialen.

 

 • De vervanging van (onderdelen van) de duikmaterialen inclusief tank & lood als gevolg van verlies komen voor rekening van de huurder.

 

 • Verhuur aan, dan wel het in bruikleen geven van de duikuitrusting aan derden is niet toegestaan.

 

 • Reparaties en/of vervanging van (onderdelen van) de duikmaterialen als gevolg van

       beschadigingen dat door onkundig gebruik of door nalatigheid van de huurder zijn

       ontstaan, komen voor rekening van de huurder

 

 • De vervanging van (onderdelen van) de duikmaterialen als gevolg van diefstal komen voor rekening van de huurder, indien er sprake is van nalatigheid door huurder
  Huurder dient altijd een bewijs van aangifte bij de politie te overleggen.
  Onder nalatigheid wordt verstaan: het onbewaakt en/of niet afgesloten laten liggen van de duikmaterialen.

 • De Stofkap van de eerste trap dient meteen na het loskoppelen van kraan aangebracht te worden zodat er geen water in kan komen. Indien water in de eerste trap komt, wordt in rekening gebracht voor onderhoud aan de gehele automaat.

 • Bij het niet op tijd retourneren van het materiaal zullen de kosten van de verlengde huurperiode op basis van dag-prijs in rekening worden gebracht.