Duikcentrum van de Ven | Jan Thiel | Curaçao

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN

Verantwoordelijkheden van de Huurder bij het Huren van Duikmaterialen


Als het op het huren van duikmaterialen aankomt, draagt de huurder een aanzienlijke verantwoordelijkheid voor het in goede staat houden van de uitrusting. Het is essentieel om te begrijpen welke kosten voor jouw rekening kunnen komen en onder welke omstandigheden. Hier kan je een duidelijke uiteenzetting van de verantwoordelijkheden van de huurder met betrekking tot het onderhoud, de reparatie en de vervanging van gehuurde duikmaterialen.


Onderhoud van Duikmaterialen


Het is de verantwoordelijkheid van de huurder om de gehuurde duikmaterialen in goede staat te houden. Dit betekent dat je als huurder zorgvuldig moet omgaan met de uitrusting en deze moet beschermen tegen beschadigingen. Bij schade door onkundig gebruik of nalatigheid van de huurder, komen de reparatiekosten voor jouw rekening.


Vervanging bij Verlies of Beschadiging


Verlies of beschadiging van de duikmaterialen, inclusief tank en lood, kan leiden tot aanzienlijke kosten. Als huurder ben je verantwoordelijk voor de vervanging van (onderdelen van) de duikmaterialen als gevolg van verlies of beschadigingen die door nalatigheid zijn ontstaan. Dit omvat ook situaties waarin er sprake is van diefstal door nalatigheid, zoals het onbewaakt achterlaten van de uitrusting.


Regels en Beperkingen


  • Uitlenen Verboden: Het is niet toegestaan om de gehuurde duikmaterialen aan derden te verhuren of in bruikleen te geven.
  • Reparaties: Alle reparaties of vervangingen van (onderdelen van) de duikmaterialen als gevolg van beschadigingen door onkundig gebruik of nalatigheid zijn voor rekening van de huurder.
  • Bewijs van Aangifte: In geval van diefstal dient de huurder een bewijs van aangifte bij de politie te overleggen. Dit is alleen van toepassing als er sprake is van nalatigheid van de huurder.


Specifieke Verantwoordelijkheden


Een specifiek voorbeeld van de verantwoordelijkheid van de huurder is het correct aanbrengen van de stofkap van de eerste trap na het loskoppelen van de kraan. Dit voorkomt dat er water in de eerste trap komt. Kosten voor onderhoud aan de hele automaat als gevolg van waterinfiltratie zijn voor de huurder.


Consequenties van Late Retournering


Het niet op tijd terugbrengen van de gehuurde duikmaterialen resulteert in extra kosten. Deze kosten zijn gebaseerd op de dag-prijs van de verlengde huurperiode en zullen aan de huurder in rekening worden gebracht.